Bun venit pe site-ul Primariei Miercurea Sibiului!

Compartiment Agricol

 

DECLARAREA SI INSCRIEREA

datelor in Registrul Agricol de catre toti detinatorii

de terenuri, animale si pasari

  1. Gospodarii ale populatiei cu domiciliul in orasul Miercurea Sibiului, care detin terenuri agricole sau silvice, precum si cele care detin animale din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline, pasari si familii de albine;
  2. Persoane fizice cu domiciliul in alte localitati, care detin terenuri, animale, pasari si/sau constructii pe raza orasului Miercurea Sibiului;
  3. Unitati cu personalitate juridica cu sediu in orasul Miercurea Sibiului (societati comerciale, societati/asociatii agricole, unitati de invatamânt, sanatate. culte, industrie, transport, constructii, administratie publica etc., cu exceptia unitatilor apartinând Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei si Serviciu: Român de Informatii, care detin terenuri, animale, pasari si/sau constructii pe raza orasului;
  4. Unitati cu personalitate juridica cu sediul in alta localitate, care detin terenuri, animale, pasari si/sau constructii pe raza orasului Miercurea Sibiului.

In conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol aprobata prin Legea nr, 98/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia a declara datele privind terenurile agricole sau silvice, animale, pasarile si familiile de albine care le detin, in vederea inscrierii in registrul agricol al orasului Popesti — Leordeni, la urmatoarele termene:

a) intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vânzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;

b) intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, si in afara termenelor prevazute la lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.

In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea « report din oficiu»  la rubrica « semnatura declarantului» .

Modelele declaratiilor privind inregistrarea/modificarea datelor in registrul agricol, precum si a notelor de constatare intocmite de persoanele prevazute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificarilor privind situatia reala, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.

Atât in cazul cladirilor, cât si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in registrele agricole se inscriu suprafetele care corespund realitatii, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru.

In cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren are consemnata o alta categorie de folosinta decât situatia reala, in registrul agricol se inscrie categoria de folosinta care corespunde realitatii, pe baza declaratiei depuse de persoana care are aceasta obligatie, potrivit prezentei ordonante. In mod similar se procedeaza si in cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren este consemnat ca figureaza in intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat in extravilan/intravilan.

In cazul in care o cladire este in stare avansata de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizatiei de desfiintare, emisa potrivit legii.

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close